Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa > Szkoła modlitwy - lekcja 9
Szkoła modlitwy - lekcja 9
Nowości - Studnia Jakubowa

Modlitwa Jezusowa

1. Pojęcie

?Modlitwa Jezusowa? to w terminologii duchowości Kościoła Wschodniego określenie praktyki powtarzania Imienia ?Jezus?. Początki tej modlitwy sięgają genezy wschodniego monastycyzmu. Pierwsi mnisi mieli zwyczaj częstego powtarzania Imienia Jezus. Z czasem praktyka ta przybrała formę szerszej inwokacji o różnych formach:

Panie, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.

Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Istnieje też forma maryjna:

Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Twojej Przeczystej Matki i wszystkich świętych, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Modlitwę tę należało wielokrotnie powtarzać tak, aby stała się ona modlitwą serca. Ostatecznie praktykę Modlitwy Jezusowej wypracowano w VI w. w klasztorze św. Katarzyny na Synaju i później na Górze Atos w Grecji.

2. Technika odmawiania

Istotnym elementem praktyki Modlitwy Jezusowej jest powtarzanie jednej z powyższych formuł. Nie może to jednak być powtarzanie bezmyślne, mechaniczne, lecz medytatywne, refleksyjne i bardzo wolne. Po dłuższym okresie cierpliwej praktyki Modlitwa Jezusowa przechodzi w kontemplację. Bardzo ważny jest jednak początek jej praktyki. Trzeba tu zwrócić uwagę na następują-ce warunki:

1) zrozumienie sensu formuły;

2) systematyczność;

3) samotność;

4) uciszenie wewnętrzne, uspokojenie;

5) wezwanie Ducha Świętego;

6) niezbyt długi czas ? zależnie od warunków, lecz przede wszystkim tak długo, dopóki modlitwa nie męczy 1.

1 W klasztorach jest t nawet dokładnie określone. Na przykład początkowo ? 3000 razy na dzień. Poszczególne wezwania odlicza się na tzw. Komwologionie (komwoskinon, czotki).

Paralelnie jednak można tę modlitwę praktykować swobodnie w każdej sytuacji, w kościele, na ulicy, w pokoju, w drodze itp.

W monastycyzmie bizantyjskim wypracował specjalną technikę medytacyjną tej modlitwy, wypracowaną na Górze Atos. Zawiera ona wszystkie podstawowe elementy współczesnej medytacji głębi:

1) znaleźć spokojne miejsce do medytacji;

2) przyjąć określoną pozycję ciała: nisko usiąść, oprzeć brodę na piersi, za-mknąć oczy lub wpatrywać się w serce, jako w jeden punkt ? centrum, chodzi o skierowanie całej świadomości i uwagi w głąb swojej istoty;

3) sposób oddychania: powoli oddychać;

4) pokonać rozpraszające myśli i wyobraźnię;

5) sprowadzić myślenie z głowy do serca, odmawiać całym sercem i całym umysłem, zharmonizować rytm oddychania z pracą serca2;

6) technika powtarzania: powtarzać formułę modlitwy w rytmie wdechu i wydechu, np. ?Panie, Jezus Chryste? ? wdech, ?zmiłuj się nade mną? ? wydech.

2 Stąd inna nazwa Modlitwy Jezusowej: modlitwa serca.

3. Podstawy biblijne

3.1. Teologia imienia

Modlitwa Jezusowa jest głęboko osadzona w Biblii. Dotyczy to przede wszystkim teologii imienia. Imię w Piśmie św. nie ma znaczenia konwencjonalnego, lecz wyraża całą głębię osoby, która je nosi, mówi o czynnej obecności. Poznać Imię Boga to znaleźć się w Jego obecności (Wj 3,13-16), wzywać Imienia Boga to wchodzić z Nim w wspólnotę.

W greckiej Septuagincie określenie Boga hw"hy>(Jahwe) oddaje termin ?????? (Pan). Tekstem klasycznym, który określa Imię Boga jest Wj 3,14: hySeptuaginta tłumaczy: ??????? ? ?? (będący). Znaczenie hebrajskiego hy'h' jest znacznie głębsze i dynamiczne. Słowo to akcentuje bardziej działanie Boga niż Jego istnienie. Potwierdza to zresztą kontekst Wj 3,14. Imię Boga jest ukazane na tle historycznego doświadczenia Izraela. W Imieniu Boga najważniejsze są dwa aspekty:

1) Bóg jest zawsze dla człowieka;

2) działanie Boga jest zbawcze.

Imię Jezus w języku hebrajskim ma znaczenie: Jahwe jest zbawieniem. Kto zatem wymawia Imię ?Jezus?, wchodzi w sferę Jego zbawczego działania, w sferę Jego potęgi i mocy. Już samo gromadzenie się w Imię Jezusa zapewnia Jego obecność: ?Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich? (Mt 18,20).

Gdy apostołowie wzywali Imienia Jezusa leczyli chorych (Dz 3,6; 9,34), usuwali zło (Mk 9,38; 16,17; Mt 7,22), dokonywali cudów (Mt 7,22; Dz 4,30). Modlitwa zanoszona w Imię Jezusa zapewnia skuteczność jej wysłuchania (J 16,23-24).

W całości należy stwierdzić, że według Biblii wzywanie Imienia Jezusa:

(1) uobecnia Jego Osobę;

(2) jednoczy z Jezusem;

(3) wprowadza w krąg Jego zbawczych mocy, które chronią od zła;

(4) zapewnia skuteczność Jego mocy.

3.2. Modlitwa nieustanna

Powtarzanie Modlitwy Jezusowej uzasadnia nauczanie Chrystusa. Istotne są tu szczególnie dwa teksty.

1. Przykazanie miłości Boga: ?Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą? (Mk 12,30). Ciągłe myślenie o Bogu jest wyrazem miłości i zjednoczenia z Nim.

2. Polecenie nieustannej modlitwy: ?Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać? (Łk 18,1; por. Ps 55,18; 144,2; 1 Tes 5,16-17).

3.3. Znaczenie praktyczne Modlitwy Jezusowej

1. Modlitwa Jezusowa jest trynitarnym wyznaniem wiary. Imię Boga zawiera się w określeniu ?Pan?, Jezus jest wymieniony, jako Zbawca, natomiast aluzja do Ducha Świętego opiera się na wypowiedzi Pawła: ?Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ?Panem jest Jezus?? (1 Kor 12,3).

2. Wyraża miłość do Chrystusa. Słowa modlitwy są głosem kochającego serca. Pozwalają trwać w zjednoczeniu z Jezusem, uobecniają Go. Jest to rodzaj chrystofanii Zmartwychwstałego Pana, niewidzialnego, nierozpoznawalnego jak w kiedyś w drodze do Emaus.

3. Uaktywnia działalność Ducha Świętego. Imienia Jezusa zaczął Kościół pierwotny wzywać po Zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty nadaje skuteczność temu Imieniu, gdyż On uobecnia Chrystusa i kontynuuje Jego działalność Kościele.

4. Wprowadza spokój wewnętrzny, radość, ciepło, lekkość. Stąd kierunek duchowości opartej na tej modlitwie nazwano hezychiazmem od greckiego ??????: spokój. Modlitwa Jezusowa ułatwia panowanie nad sobą, oświeca, po-zwala wniknąć w głębię Bożych tajemnic, odsłania sens Pisma św.

/źródło ? internet/