Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa
Studnia Jakubowa

"Studnia Jakubowa"

To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się, co tydzień w niedzielę o godz. 20:00 w oratorium.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii.

W naszych spotkaniach jest czas nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Po spotkaniu ze Słowem gromadzimy się przy herbacie, ciastku... Mamy wtedy okazję, aby pogłębić nasze więzi oraz świętować bieżące wydarzenia.

Podczas tych spotkań natchnieni przez Ducha Świętego planujemy między innymi wspólne wyjazdy itp.

Zapraszamy!Przylgnijmy do Boga
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Traktatu św. Ambrożego, biskupa: „O wyrzeczeniu się świata”*

Tam, gdzie jest serce człowieka, tam jest jego skarb, albowiem nie zwykł Pan odmawiać dobrych darów tym, którzy Go proszą. A więc przylgnijmy do Boga, bo dobry jest Pan, zwłaszcza dla tych, którzy Mu ufają. Bądźmy z Nim całą duszą, całym sercem i całą naszą mocą, abyśmy trwali w Jego światłości, oglądali Jego chwałę i cieszyli się łaską niebiańskich radości. Ku temu dobru skierujmy wszystkie siły naszej duszy, trwajmy i żyjmy w Nim, do Niego przylgnijmy. To dobro przewyższa wszelki umysł i wszelkie zrozumienie, uspokaja i daje trwały pokój. Pokój ten przewyższa wszelki rozum i wszelkie odczucie.

Więcej…
 
Przymierze Pańskie
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Traktatu św. Ireneusza, biskupa: „Przeciw herezjom”*

Księga Powtórzonego Prawa przytacza nam słowa Mojżesza wypowiedziane do ludu:

„Pan Bóg twój zawarł z wami przymierze na Horebie; Pan nie zawarł tego przymierza z waszymi ojcami, lecz z wami”.

Więcej…
 
Istota bojaźni Pańskiej
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Komentarza św. Hilarego, biskupa, do Księgi Psalmów

„Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, który chodzi Jego drogami”.

Zauważmy, że ilekroć w Piśmie świętym jest mowa o bojaźni Pańskiej, zawsze podaje ono różne wyjaśnienia tłumaczące, na czym ona polega, jakie są jej źródła i jej doskonałość, aby w ten sposób doprowadzić nas do pełni wiary, i byśmy przez to zrozumieli to, co jest powiedziane w Księdze Przysłów:

Więcej…
 
Przez zapowiedzi rzeczy przyszłych Izrael uczył się bojaźni Boga i trwania w Jego służbie
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Traktatu św. Ireneusza, biskupa: „Przeciw herezjom”*

Tak więc Bóg na początku czasów stworzył człowieka, aby go ubogacić swoimi darami; wybrał patriarchów, by im dać zbawienie; pouczał lud, aby niewiedzącym pokazać, jak mają służyć Bogu; powołał proroków, aby tu na ziemi przysposobić człowieka do przyjęcia Ducha i wejścia we wspólnotę z Bogiem.

 

Więcej…
 
Całe Ciało Chrystusa przeżywa mękę
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Komentarza św. Augustyna, biskupa, do psalmu sto czterdziestego pierwszego*

„Panie, wołam do Ciebie, wysłuchaj mnie!” Wszyscy możemy tak wołać, nie tylko ja tak wołam, lecz cały Chrystus. A Chrystus wypowiada te słowa przede wszystkim w imieniu swego Ciała. Bo gdy był tu na ziemi jako jeden z nas, to jako człowiek modlił się i jako człowiek zanosił swe błagania do Ojca, a kiedy się modlił, to krople krwi spłynęły z Jego ciała. Ewangelia tak o tym mówi: „Jezus jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi”. Cóż oznacza ta krew spływająca po Jego ciele, jeśli nie udręki męczenników całego Kościoła?

Więcej…
 
Mojżesz i Chrystus
Nowości - Studnia Jakubowa

Katecheza św. Jana Złotoustego, biskupa*

Żydzi byli świadkami cudów; ty również je ujrzysz, daleko większe i wspanialsze od tych, które towarzyszyły wyjściu z Egiptu. Nie oglądałeś faraona tonącego razem ze swoim wojskiem, ale widziałeś szatana pogrążonego z całą jego mocą. Żydzi przeszli przez morze, a ciebie nie ogarnęły pęta śmierci. Oni zostali wyzwoleni z mocy Egipcjan, ty zaś z mocy szatana. Oni opuścili niewolę jarzma barbarzyńców, ale ty opuściłeś o ileż gorszą niewolę grzechu.

Więcej…
 
Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Chrystusa
Nowości - Studnia Jakubowa

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża

Wobec wybranych kilku świadków Pan odsłania swoją chwałę i ukazuje swoje człowieczeństwo, wspólne Mu z innymi ludźmi, w takim blasku, że Jego twarz jaśnieje jak słońce, a Jego szaty są białe jak śnieg. W tym przemienieniu chodziło głównie o to, żeby usunąć z serca uczniów zgorszenie krzyża, a także, by przez widok majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze, które mogłoby nastąpić na widok poniżającej, choć dobrowolnie podjętej męki. Niemniej troszczył się Pan jeszcze i o to, by całemu świętemu Kościołowi dać silną podstawę do nadziei. Całe bowiem Ciało Chrystusa, to znaczy Kościół, miało się stąd dowiedzieć, jaka je oczekuje przemiana, i w jakiej chwale będą uczestniczyć Jego członki, jeśli jego Głowa takim blaskiem promienieje.

Więcej…
 
Głębokie pytania rodu ludzkiego
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Drugiego Soboru Watykańskiego*

Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem przed nim otwarta droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i do cofania się, do braterstwa i do nienawiści. Poza tym człowiek staje się świadomy tego, że jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbudził, a które mogą go zmiażdżyć lub też mu służyć. Dlatego zadaje sobie pytania.

Więcej…
 
Miłość braterska ma brać przykład z Chrystusa
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Dzieła bł. Elreda, opata: „Zwierciadło miłości”*

Doskonała miłość braterska polega również na miłowaniu nieprzyjaciół. Nic nas bardziej do tego nie skłania niż pełne wdzięczności rozważanie godnej podziwu łagodności Chrystusa.  On, „najpiękniejszy spośród synów ludzkich”, nie uchylił swego pięknego oblicza od zniewag bezbożników; dozwolił, by zasłonięto Mu oczy, których jedno spojrzenie kieruje wszechświatem; grzbiet swój wystawił na razy biczowania, a głowę, przed którą drży wszelka zwierzchność i władza, poddał kłującym cierniom. Wydał się na zniewagi i obelgi, a na koniec zniósł mękę krzyża, gwoździe, włócznię i gorycz kwaśnego octu. A w tych wszystkich zadanych Mu udrękach okazał się cierpliwy, łagodny i pełen pokoju; prawdziwie

Więcej…
 
Naśladujmy Chrystusa, Dobrego Pasterza
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Asteriusza, biskupa Amazji*

Jeżeli pragniecie wzorować się na Bogu, bo jesteście stworzeni na Jego obraz, to naśladujcie Jego przykład. Jesteście chrześcijanami, a już samo to imię jest wyznaniem dobroci; naśladujcie miłość Chrystusa.

Patrzcie, jak wielka jest Jego łaskawość: mając przyjść do ludzi przez człowieka, posłał najpierw Jana, zwiastuna i przykład pokuty, a jeszcze przedtem wszystkich proroków. Ich zadaniem było pouczać ludzi, aby się odwrócili od złego, powrócili na dobre drogi i poprawili się.A potem On sam przyszedł i wołał:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 8