Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa
Studnia Jakubowa

"Studnia Jakubowa"

To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się, co tydzień w niedzielę o godz. 20:00 w oratorium.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii.

W naszych spotkaniach jest czas nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Po spotkaniu ze Słowem gromadzimy się przy herbacie, ciastku... Mamy wtedy okazję, aby pogłębić nasze więzi oraz świętować bieżące wydarzenia.

Podczas tych spotkań natchnieni przez Ducha Świętego planujemy między innymi wspólne wyjazdy itp.

Zapraszamy!Obrzezanie serca
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Rozpraw Afraata, biskupa, „O obrzezaniu”*

Prawo i przymierze były zmieniane w następującej kolejności: Najpierw Bóg zmienił prawo nadane Adamowi i nałożył inne Noemu; inne jeszcze przymierze zawarł z Abrahamem, a inne dał Mojżeszowi. A ponieważ nie przestrzegano tego prawa Mojżeszowego, więc w czasach ostatecznych nadał inne prawo, które miało już pozostać niezmienne. Adam dostał nakaz, by nie spożywał owocu z drzewa życia; łuk tęczy na obłokach został dany Noemu na znak przymierza; Abraham zaś, wybrany ze względu na swoją wiarę, otrzymał polecenie obrzezania jako znamię i przypieczętowanie przymierza z jego potomstwem. Mojżeszowi Pan kazał ofiarować baranka za grzechy ludu.

Więcej…
 
Ten, który dał nam życie, nauczył nas też modlitwy
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Traktatu Św. Cypriana, biskupa: „O Modlitwie Pańskiej”*

Przykazania Ewangelii są nauką Bożą. Z niej rodzi się i rozwija nadzieja. W oparciu o nią umacnia się wiara, ona rozpala serce i jest jego pokarmem; ukazuje nam drogę i kieruje naszymi krokami oraz dopomaga w osiągnięciu zbawienia. Tu na ziemi poucza ona tych, którzy ją przyjmują, i doprowadza ich do królestwa niebieskiego.

Więcej…
 
Okazujmy sobie nawzajem dobroć Boga
Nowości - Studnia Jakubowa

Kazanie św. Grzegorza z Najzanzu, biskupa: „O miłości ubogich”*

Pomyśl, skąd masz istnienie, życie, świadomość i rozum, i to, co najistotniejsze, to znaczy poznanie Boga, nadzieję królestwa niebieskiego i widzenie chwały Bożej, obecnie jakby w zwierciadle, niejasno, a w przyszłości pełniejsze i jaśniejsze. Zastanów się nad tym, że stałeś się synem Bożym i współdziedzicem Chrystusa, a odważę się powiedzieć – nawet bogiem. Skąd to wszystko masz i od kogo?

Więcej…
 
W osobie Chrystusa byliśmy kuszeni i w Nim zwyciężyliśmy szatana
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Komentarza św. Augustyna, biskupa, do psalmu sześćdziesiątego pierwszego*

Usłysz, Boże, moje wołanie, zważ na moją modlitwę”.

Któż to się modli? Zdawałoby się, że to jest modlitwa jednego tylko człowieka. Ale posłuchajmy jej dalszego ciągu:

 „Do Ciebie wołam z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce”.

 

Więcej…
 
Przyjaźń Boża
Nowości - Studnia Jakubowa

Z Traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom*

Nasz Pan, Słowo Boże, najpierw uczynił ludzi sługami Boga, a następnie wyzwolił tych, którzy byli Mu poddani. Sam powiedział o tym swoim uczniom:

„Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”.

Więcej…
 
Modlitwa jest światłem duszy
Nowości - Studnia Jakubowa

Kazanie św. Jana Złotoustego, biskupa, O modlitwie*

Modlitwa i rozmowa z Bogiem są najwyższym dobrem, bo są przestawaniem i jednoczeniem się z Nim. Nasze oczy są pełne światła, gdy patrzą na światło; tak i duch lgnący do Boga jest pełen Jego niewypowiedzianej światłości. Nie chodzi tu o nawyk modlitwy, ale o modlitwę płynącą z duszy; nie o te chwile, które jej poświęcamy, w określonych godzinach lub w pewnych okolicznościach, lecz o tę modlitwę, której się oddajemy w dzień i w nocy.

Więcej…
 
Czystość ducha przez post i czyny miłosierdzia
Nowości - Studnia Jakubowa

Homilia św. Leona Wielkiego, papieża* 

Umiłowani! Wciąż „ziemia jest pełna łaskawości Pana” i otaczający nas świat sam przez się skłania wierzącego człowieka do składania Bogu czci należnej. Bo niebo i ziemia, morze i wszystko, co się w nich zawiera, świadczą o dobroci i wszechmocy swego Stwórcy; a godne podziwu piękno służącej nam przyrody, wprost zniewala każdą myślącą istotę do wyrażenia Bogu należnej Mu wdzięczności.

Ale teraz dni niosące w sobie tajemną moc danego ludziom Odkupienia, a bezpośrednio poprzedzające święto Zmartwychwstania, każą nam tym bardziej przygotować się do tej uroczystości, oczyścić się i uświęcić.

Więcej…
 
Nawracajcie się!
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Listu św. Klemensa do Koryntian*

Uważnie się wpatrujmy w krew Chrystusa i pojmijmy, jak droga jest ona Bogu, Jego Ojcu, bo wylana dla naszego zbawienia, przyniosła łaskę nawrócenia całemu światu.

Przypatrzmy się minionym wiekom, a dowiemy się, że z pokolenia na pokolenie Pan „dawał miejsce nawrócenia” tym, którzy chcieli do Niego się nawrócić. Noe głosił nawrócenie i ci, którzy go posłuchali, zostali ocaleni. Jonasz przepowiadał zagładę Niniwitom, oni zaś czynili pokutę za swoje grzechy, przejednali Boga swym błaganiem i doznali wybawienia, choć nie należeli do narodu wybranego.

Więcej…
 
Wielkopostne medytacje on-line
Nowości - Studnia Jakubowa

W serwisie PS-PO ruszają "Medytacje wielkopostne". Zaczynamy już w Środę Popielcową i potrwa aż do Wielkiego Czwartku.
Wszystkie teksty będziecie mogli otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

Wystarczy zapisać się do newstettera pod adresem:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=benedyktyni%2FKnAO&loc=en_US {jcomments on}
Więcej…
 
Kurs w PS-PO Poznaj symbole liturgiczne
Nowości - Studnia Jakubowa

Jak dobrze wiecie, w PS-PO bardzo staramy się, żebyście wciąż rozwijali swoją wiedzę z zakresu tradycji i duchowości chrześcijańskiej. Równocześnie dbamy o to, żeby odbywało się to w przyjemnej atmosferze, pod okiem najlepszych specjalistów. Duże zainteresowanie wakacyjnymi kursami zachęciło nas do przedstawienia Wam kolejnej propozycji. Skoro już większość z Was przełamała barierę i opór przed medytacją czy codzienną lekturą Pisma Świętego, chcielibyśmy zaprosić Was do świata liturgii.

Włącz się do akcji? Umieść banner kursu na swojej stronie / blogu.

Proponujemy Wam udział w kursie i - podobnie jak w przypadku poprzednich - nie będziecie musieli się zapisywać, liczba miejsc jest bowiem nieograniczona. Nie trzeba będzie nawet wychodzić z domu ani nigdzie jechać - kurs będzie prowadzony na naszej stronie internetowej PS-PO, gdzie codziennie czekać będzie na Was nowy artykuł.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 8