Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa
Studnia Jakubowa

"Studnia Jakubowa"

To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się, co tydzień w niedzielę o godz. 20:00 w oratorium.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii.

W naszych spotkaniach jest czas nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Po spotkaniu ze Słowem gromadzimy się przy herbacie, ciastku... Mamy wtedy okazję, aby pogłębić nasze więzi oraz świętować bieżące wydarzenia.

Podczas tych spotkań natchnieni przez Ducha Świętego planujemy między innymi wspólne wyjazdy itp.

Zapraszamy!Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 7
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie VII

Rady na zakończenie ? kilka rad dodatkowych

Chciałbym Ci jeszcze przekazać kilka braterskich rad. Pragnę ci zaoszczędzić zniechęceń, daremnych trudów, rozgoryczeń.

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 6
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie VI

Czytamy Biblię ? Lectio Divina ciąg dalszy.

ORATIO

Trzeci etap czytania Pisma Świętego ? to modlitwa. W Katechizmie Kościoła Katolickiego tak o niej czytamy:

Modlitwa jest życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest przekonujący: jeśli nie pozwalamy się prowadzić Duchowi ? popadamy w niewolę grzechu (Ga 5,16-25). Jakżeż Duch Święty może być naszym Życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Nic nie jest tak ważne jak modlitwa; sprawia ona, że to co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Kto się modli, z pewnością się zbawia; kto się nie modli ? z pewnością się potępia. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne. Św. Jan Chryzostom i św. Alfons de Liguori, Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2744 i 2745.

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 5
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie V

Czytamy Biblię ? Lectio Divina
Czytanie z pożytkiem


Jeśli Twoje czytanie Biblii ma być prawdziwie owocne, powinno przebiegać w czterech etapach. Określają je tradycyjne terminy łacińskie:

lectio ? meditatio ? oratio ? contemplatio et actio.

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 4
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie IV

O cechach biblijnych słów ? ciąg dalszy

 SŁOWA BIBLII CECHUJE RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW LITERACKICH

W siedemdziesięciu trzech Księgach Biblii rozpoznajemy style literackie bardzo zróżnicowane. Inaczej pisana jest historia pierwotna (pierwsze jedenaście rozdziałów Księgi Rodzaju). Inaczej pisane są historie religijne, które wszystko odnoszą wprost do Boga (np. Księgi Kronik). Inaczej pełne ozdobników epopeje religijno-narodowe (jak teksty Ksiąg Wyjścia, Jozuego). Inaczej pisane są powieści historyczne, których tło jest historyczne, a ich szczegóły są wykwitem artystycznej fantazji autorów (jak Księga Estery). Inny rodzaj literacki reprezentują historie dydaktyczne (jak Księga Hioba).

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 3
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie III

O cechach biblijnych słów

Przymioty tekstów biblijnych

Biblia nie jest Księgą z Nieba. Nie jest po prostu Pismem Pana Boga. Ma przymioty inne.

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 2
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie II

Kilka słów o Biblii

 

Księgi Starego Testamentu

Historia powstawania Ksiąg Starego Testamentu dzieli się na dwa okresy. Pierwszy (lata 1250300 przed Chr.) ? to okres powstawania Ksiąg pisanych w języku hebrajskim i aramejskim (w znikomej tylko części w języku greckim). To Księgi protokanoniczne (określenie proto- oznacza: pierwsze, wczesne). Ksiąg tych jest trzydzieści dziewięć (39):

Więcej…
 
Kurs jak czytać Pismo Święte, cz. 1
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie I

Wprowadzenie

Słowa Biblii słyszysz podczas każdej Mszy świętej. W niedzielę, a często i w dni powszednie, bywają wyjaśniane w homilii. Wiesz dobrze, że to, co słyszysz, jest słowem Bożym. Wiesz, że przez usta lektora i kapłana w tajemniczy sposób zwraca się do Ciebie sam Chrystus. Z całym zgromadzeniem pozdrawiasz Go i zarazem dziękujesz słowami:

- Chwała Tobie, Panie!
? Chwała Tobie, Chryste!

Więcej…
 
Kurs medytacji chrześcijańskiej ? zakończenie
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie XIV

Medytacja fragmentu Ewangelii: Uroczystość weselna w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12)

 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: ?Nie mają już wina?. Jezus Jej odpowiedział: ?Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: ?Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie?. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: ?Napełnijcie stągwie wodą!? I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: ?Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!? Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem ? nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli ? przywołał pana młodego i powiedział do niego: ?Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory?. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.  (J 2, 1-12)

Więcej…
 
Kurs medytacji chrześcijańskiej, cz. 13
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie XIII

Medytacja chrześcijańska a inne medytacje

Główną prawdą wiary jest, że jest jeden Bóg. Jezus Chrystus powiedział o sobie, że jest ?Bogiem Abrahama, Jakuba, Józefa? (Mt 22,32), oraz: ?Ja i Ojciec jedno jesteśmy? (J 10, 30). A także: ?Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi? (Mt 28,18). Chrystus więc jest jedynym Bogiem na niebie i na ziemi, czyli w całym kosmosie.

Więcej…
 
Kurs medytacji chrześcijańskiej, cz. 12
Nowości - Studnia Jakubowa

Spotkanie XII

Medytacja miłości lekarstwem na SM

Kilka miesięcy temu odwiedził mnie w Tyńcu młody człowiek. Miał pogodną twarz, był uśmiechnięty, bardzo optymistyczny i ufny, ale utykał na jedną nogę. Poprosił, abym poprowadził warsztaty o medytacji dla chorych na SM (stwardnienie rozsiane). Sam dziesięć lat temu odkrył, że w nim ujawniła się ta choroba i rozwijała się w szybkim tempie ? pojawiła się dystrofia układu nerwowego. Ale cztery lata przed naszym spotkaniem, przez medytację powstrzymał rozwój choroby.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 8